Kamienca Pinkusa Brzezińskiego

Kilińskiego 49
Stan obiektu: 
Katastrofalny
Właściciel: 
Mapka - lokalizacja: 
Najbliższe: 
Data powstania: 
1894
Styl architektoniczny: 
Opis i Historia: 

Kamienica proj. arch. Ignacego Markiewicza.

Od 1945 r. do lat 50. XX w. mieściła się w niej o żydowska szkoła im. Icchaka Pereca.

Wydarzenia i działania: 
2013

Kamienica została wpisana do wojewódzkiego rejestru zabytków

20.05.2021

Zawaleniu uległ dach i stropy w części frontowej. 

21.05 przystąpiono do częściowej rozbiórki. 

23.06.2021

Komunikat WUOZ w sprawie zawalonej kamienicy w Łodzi przy ul. Kilińskiego 49:

Zabytkowa kamienica przy ul. Kilińskiego 49 w Łodzi decyzją z 20.06.2013 r. jest wpisana do rejestru zabytków. Budynek znajduje się na terenie układu urbanistycznego oraz krajobrazu kulturowego „ogrodów sukienniczych nowego miasta” powstałego w 1843 r., i objętego ochroną konserwatorską poprzez wpis do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi. W związku z tym kamienicy przysługuje ochrona prawna na mocy obowiązującego w Polsce prawa. Obiektu wpisanego do rejestru zabytków nie wolno niszczyć, wyburzać, przekształcać ani zmieniać, gdyż byłoby to złamaniem prawa za co grozi kara pozbawienia wolności do lat 8.

Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków nie wydawał pozwolenia na działania prowadzone w związku z rozbiórką i robotami budowlanymi na terenie i w otoczeniu zabytkowej kamienicy przy ul. Kilińskiego 49.

Zgodnie z polskim prawem zabytkowa kamienica przy ul. Kilińskiego 49 musi zostać zabezpieczona przez Miasto Łódź zgodnie ze sztuką budowlaną i konserwatorską.

Z informacji publicznych wynika, że Miasto Łódź zamiast wyremontować zabytkową kamienicę będzie dążyć do jej wyburzenia i wykreślenia z rejestru zabytków. Skreślenie z rejestru następuje na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Do czasu wydania takiej decyzji – co do dotąd nie nastąpiło - zabytek podlega ochronie.

W związku z powyższym, Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał decyzję nakazującą właścicielowi kamienicy zabezpieczenie konstrukcji budynku frontowego przed zawaleniem, przykrycie i zabezpieczenie zawalonego dachu budynku frontowego, demontaż i przechowanie w odpowiednikach warunkach oryginalnego wyposażenia budynku frontowego: sztukaterii, stolarki drzwiowej i okiennej, balustrad z klatek schodowych.

Jednocześnie Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków podkreśla, że działania i decyzje, które doprowadziły do wstrzymania ruchu na ulicy Kilińskiego w ścisłym centrum Łodzi leżą po stronie Miasta Łodzi.

Czegoś tu brakuje?

Jeżeli powyższy tekst zawiera błędy lub informacja jest niekompletna, powiadom nas o tym w komentarzach poniżej lub przez formularz kontaktowy.