Dom drewniany

Targowa 29
Stan obiektu: 
Zaniedbany
Właściciel: 
Mapka - lokalizacja: 
Najbliższe: 
Data powstania: 
1889-1891
Opis i Historia: 

1889 - 1891 r. Ignacy Szumpich wystawia na posesji o nr hip.1183 (w pierzei ulicy) jednopiętrowy, drewniany dom mieszkalny oraz dwa przylegające do siebie drewniane budynki gospodarcze (w głębi posesji). Projekt domu nie zachował się. Na planie H. Majewskiego z 1889 r. posesja jest niezabudowana. 

Dom widnieje w spisie domów sporządzonym dla podatku podymnego w 1891 r. Zabudowę posesji ukazuje plan sytuacyjny, zamieszczony w projekcie budowy oficyny na sąsiedniej nieruchomości o nr hip. 1182.

11.01.1914 na mocy decyzji Zwierzchności Hipotecznej plac nr hip. 1183 przechodzi na własność Władysława Szymankiewicza /Ślusarz, ur. 13.07.1867/

Budynek pełni funkcję mieszkalną, pokoje wynajmowane są lokatorom (W l. 30. - 01;. 40 osobom,
zgodnie ze spisem kontrolnym wyborców ze stycznia 1934 - 44 osoby, w tym 28 uprawnione do
głosowania)

1930 W. Szymankiewicz składa podanie o pozwolenie na budowę kinoteatru w głębi posesji, za budynkiem frontowym. Zarząd Miejski w Łodzi akceptacje projekt w sierniu 1930 r. (drugą wersję). Projekt zakładał budowę murowanego, dwukondygancjowego budynku kinoteatru, wyburzenie drewnianej zabudowy w głębi posesji (gospodarczej) oraz budowę zadaszenia wjazdu na posesję, między drewn. budynkiem mieszkalnym. a sąsiadującą z nim 3-piegtrową kamienicą na posesji nr 31. Projekt nie został zrealizowany (prawdopodobnie z braku funduszy).

W czasie II wojny światowej budynek uległ uszkodzeniu, zgodnie ze sprawozdaniem nadzoru
budowlanego z wizji lokalnej obiektu przeprowadzonej w kwietniu 1946 r. do remontu zakwalifikowano poszycie dachu (dachowka) oraz część więźby dachowej. Z braku funduszy wlaściciel wystąpil do Nadz. Budowlanego o zakwalifikowanie obiektu do rozbiorki (styczeń 1947)

Na początku XXI w., gdy budynek był w posiadaniu rodziny Kin, planowano utworzenie w nim Paleomuzeum - znajdował się w nim najbogatszy zbiór skamieniałości z terenów całej Polski. Kolekcja ta liczyła ponad 43000 okazów. W kolekcji znajdował się największy polski amonit. Po śmierci Adriana Kina, paleontologa i pomysłodawcy Paleomuzeum w 2012r. kolekcję zakupił Państwowy Instytut Geologiczny. Budynek został sprzedany.

 

Wydarzenia i działania: 
4.09.2020

Na budynku pojawiła się tabliczka z informacją o rozbiórce na podstawie zgłoszenia z dn. 16.06.2020. Inwestorem jest agencja reklamowa Tango. 

 

Czegoś tu brakuje?

Jeżeli powyższy tekst zawiera błędy lub informacja jest niekompletna, powiadom nas o tym w komentarzach poniżej lub przez formularz kontaktowy.