Dom drewniany

Przędzalniana 91
Stan obiektu: 
Doskonały
Właściciel: 
Mapka - lokalizacja: 
Najbliższe: 
Data powstania: 
pocz. XXw.
Opis i Historia: 

Drewniany budynek narożny na terenie dawnej osady Ślązaki (Szlezyng).

Zachowane ciekawe drewniane detale - gzymsy, pilastry.

Obecny stan budynku: 

Opuszczony, wielokrotnie dewastowany. 

Przez długi czas przeznaczony do rozbiórki, następnie wystawiony na sprzedaż, obecnie przeznaczony do remontu (rekonstrukcji) wraz z sąsiadującą od ul. Łowickiej kamienicą. 

Dzięki dofinansowaniu z Banku Gospodarstwa Krajowego budynek wraz z 3 sąsiednimi mają być wyremontowane w połowie 2017 roku, z przeznaczeniem na lokale zamiennych dla Księżego Młyna.

 

Wydarzenia i działania: 
Kwiecień 2011

Po zgłoszeniu przez Społecznego Opiekuna Zabytków o dewastowaniu budynek został zabezpieczony.

02.02.2016

W budynku wybuchł pożar, podpalone zostały śmieci na obu kondygnacjach

Czerwiec 2016

Rozpoczęły się prace budowlane. Przed rozbiórką przeprowadzono prace archeologiczne. 

Wrzesień 2016

Rozpoczęto odbudowę drewniaka

Lipiec 2017

Po odbudowie oraz wyremontowaniu sąsiadującej kamienicy obiekt oddano do użytku. 

Zamieszkają w nim osoby wykwaterowane na czas remontu z dawnych famuł robotniczych na Księżym Młynie.

Czegoś tu brakuje?

Jeżeli powyższy tekst zawiera błędy lub informacja jest niekompletna, powiadom nas o tym w komentarzach poniżej lub przez formularz kontaktowy.

Zdjęcia: