Art_Inkubator w Fabryce Sztuki w Łodzi

Tymienieckiego 3
Stan obiektu: 
Doskonały
Mapka - lokalizacja: 
Najbliższe: 
Data powstania: 
1887-1910
Opis i Historia: 

HISTORIA FABRYCZNA

Trzy budynki z czerwonej cegły znajdujące się przy ul. Tymienieckiego 3 powstały w latach 1887-1910 i wchodziły w skład kompleksu fabrycznego Karola Scheiblera i Ludwika Grohmana (fuzja zakładów nastąpiła w 1921 roku) – Zjednoczonych Zakładów Przemysłowych Karola Scheiblera i Ludwika Grohmana S.A., jednego z największych przedsiębiorstw branży włókienniczej w Europie. Pierwotnie budynki A, B i C spełniały funkcję magazynów tkanin gotowych i niegotowych. Budynek A stanowił szwalnię i magazyn, natomiast budynek B i C - magazyny dawnej wykończalni. Zakłady od 1964 roku aż do upadku funkcjonowały jako Łódzkie Zakłady Przemysłu Bawełnianego im. Obrońców Pokoju Uniontex. W 2003 roku Uniontex ogłosił upadłość, do firmy wszedł syndyk, po raz drugi i ostatni fabryka splajtowała w 2007 roku.

HISTORIA ARTYSTYCZNA
W 1981 w pofabrycznych budynkach zostaje zorganizowane międzynarodowe wydarzenie artystyczne - Konstrukcja w Procesie. Trzeba poczekać jeszcze kilkadziesiąt lat, żeby budynki na Tymienieckiego 3 były przestrzenią dla wydarzeń artystycznych. Udaje się to w 2001 roku podczas I edycji międzynarodowego festiwalu fotografii – Fotofestiwalu oraz w 2004 roku podczas I Łódź Biennale, międzynarodowego wydarzenia poświęconemu sztuce współczesnej. W 2005 roku osoby związane z Fundacją Edukacji Wizualnej i Muzeum Artystów powołują Łódź Art Center, organizację pozarządową, która ma zajmować się animowaniem przestrzeni przy ul. Tymienieckiego 3. Tutaj historia nabiera tempa. W 2006 roku Urząd Miasta Łodzi, Łódź Art Center i Stowarzyszenie Teatralne Chorea (w 2007 roku przeprowadza się do Łodzi i zyskuje stałą siedzibę na Tymienieckiego 3) tworzą wspólnie miejską instytucję kultury - Fabrykę Sztuki. Jej misją jest animacja kulturalna i profesjonalizacja sektora kreatywnego, a jednym z ważniejszych celów staje się rozwój i rewitalizacja otrzymanej przestrzeni. Od 2007 roku na Tymienieckiego 3 cyklicznie odbywają się takie wydarzenia jak: Fotofestiwal, Łódź Design Festival, LDZ Alternatywa, festiwal teatralny RETRO/PER/SPEKTYWY, przedstawienia teatralne, koncerty, warsztaty i spotkania z artystami. W 2012 roku rozpoczyna się remont trzech budynków z przeznaczeniem na Art_Inkubator, który zostaje otwarty w maju 2014 roku. Art_Inkubator ma dwa główne cele: oferuje wsparcie dla młodych przedsiębiorców i artystów oraz przestrzenie do produkcji wydarzeń artystycznych, kulturalnych i biznesowych.

Obecny stan budynku: 

OBECNY STAN BUDYNKÓW
Podczas remontu zmodernizowano trzy budynki oraz ich bezpośrednie otoczenie zachowując relikty pierwotnego układu funkcjonalnego i technologicznego. Bryły i wnętrza magazynów nie zostały przekształcone , zachowano jednoprzestrzenność wnętrz z zachowaniem współczesnych norm bezpieczeństwa. Realizowane działania brały pod uwagę konieczność poprawy efektywności energetycznej budynków, a także dostosowania infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu przeprowadzone zostały niezbędne roboty budowlane, zrealizowane zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi, oraz zakupione wyposażenie konieczne do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury. W zakres prac weszły roboty rozbiórkowe i budowlane oraz prace konserwatorskie i renowacyjne w zakresie murów, elementów stalowych i żeliwnych, ślusarki okiennej i drzwiowej. Wykonano także montaż instalacji energetycznej, teletechnicznej, wodno-kanalizacyjnej, wentylacji i klimatyzacji oraz ogrzewania.

Podczas modernizacji budynku A zachowano wszystkie elementy konstrukcyjne, w tym słupy żelbetowe o przekroju kwadratu oraz zaprojektowano nową stalowo-żelbetową klatkę schodową. Pierwotnie dwa odrębne budynki B i C połączono reprezentacyjnym przeszklonym pasażem po środku którego dodano panoramiczną windę. Ściany doprowadzono do oryginalnego wyglądu, zachowano też konstrukcję fragmentu stropodachu z blachy falistej giętej w łęki oraz drewniane konstrukcje dachu. Także w budynkah B i C na 1. i 2. piętrze pozostawiono istniejącą podłogę drewnianą, uzupełniając deski tam, gdzie było to niezbędne. W przeszklonym hallu zastosowano oryginalne płyty żeliwne na posadzce oraz fragmenty posadzki z cegły klinkierowej (w miarę możliwości historycznej, wydobytej spod wtórnych warstw posadzki budynków B i C). W obiekcie zachowano historyczne balustrady i okiennice oraz część drzwi.

Otoczenie budynków A, B i C zostało dopasowane do historycznego charakteru budynków. Oryginalna posadzka na terenie wokół budynków wykonana była najprawdopodobniej z kamienia polnego. Usunięto więc wtórne płyty betonowe, a płyty żeliwne przeniesiono na posadzki do wnętrz budynków, przywracając tym samym pierwotny poziom terenu. Wzdłuż budynku A biegną zachowane tory bocznicy kolejowej. Podczas modernizacji rozbiórce uległo kilka wtórnie dodanych elementów, dobudowano zaś stację transformatorową nawiązującą do charakteru budynków oraz miejsca parkingowe. Zachowano historyczne ogrodzenie terenu od strony ul. Tymienieckiego. Na terenie znalazły się obiekty małej architektury - ławki, stojaki rowerowe, donice betonowe i kosze na śmieci.

W odnowionych wnętrzach budynku A o powierzchni ponad 2000 m2 powstały pracownie: ceramiczna, artystyczna, filmowa, fotograficzna, atelier fotograficzne, 2 sale konferencyjno-szkoleniowe oraz biura Rezydentów Art_Inkubatora. W budynkach B i C na powierzchni ponad 4000 m2 powstały galerie artystyczne, wielofunkcyjna sala artystyczna, sala audiowizualna oraz wielofunkcyjne przestrzenie artystyczne.

Łączna powierzchnia użytkowa budynków wynosi  6.755,05 m2.
Budynki zapisane są w rejestrze zabytków nr A/44.
Modernizacja kosztowała ok. 30 mln PLN

Nagrody: "Najlepsze Wnętrze Roku 2013/2014" w kategorii Ogólnej w konkursie zorganizowanym przez Fundację Ulicy Piotrkowskiej, „TOP 10 Inwestycji Komunalnych” w Polsce 2015 w konkursie Grupy PTWP – organizatora Europejskiego Kongresu Gospodarczego oraz redakcji serwisu Portalsamorzadowy.pl, "Zabytek Zadbany 2015" w kategorii specjalnej Architektura przemysłowa i dziedzictwo techniki w konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wystawa o historii budynków _A, _B i _C
W trakcie remontu robotnicy natknęli się na ślady i przedmioty wskazujące na dawną funkcję zmodernizowanych budynków. Od najstarszych, pamiętających imperium Romanowów, po instrukcję prania bawełny z czasów PRL.

Wszystkie odnalezione artefakty zostały pieczołowicie zebrane i przechowane na czas trwania remontu a następnie udostępnione dla szerszej publiczności w Muzeum MiejscABC. Na niewielkiej przestrzeni udało się przygotować wystawę pokazującą historię budynków _A, _B i _C w których obecnie znajduje się Art_Inkubator w Fabryce Sztuki. Oprócz śladów pozostawionych przez poprzednich lokatorów fabryk w Muzeum znalazła się duża interaktywna mapa imperium Scheiblera prezentująca najważniejsze wydarzenia jakie działy się tu od czasu powstania pierwszego budynku.

Czegoś tu brakuje?

Jeżeli powyższy tekst zawiera błędy lub informacja jest niekompletna, powiadom nas o tym w komentarzach poniżej lub przez formularz kontaktowy.

Zdjęcia: