Wojewódzki rejestr zabytków

Wpis do rejestru zabytków to jedna z form ochrony zabytków. Prowadzony jest przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Do rejestru wpisuje się zabytek nieruchomy na podstawie decyzji wydanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków z urzędu, na wniosek właściciela zabytku nieruchomego lub użytkownika wieczystego gruntu, na którym znajduje się zabytek nieruchomy lub wniosek organizacji społecznej zajmującej się statutowo ochroną dziedzictwa i środowiska kulturowego.

Jeżeli obiekt o wartości historycznej nie jest wpisany do rejestru zabytków nie oznacza, że nie jest zabytkowy - nie jest wówczas objęty ochroną prawną taką jak obiekt z rejestru.

Czegoś tu brakuje?

Jeżeli powyższy tekst zawiera błędy lub informacja jest niekompletna, powiadom nas o tym przez formularz kontaktowy.