URBANICA

Adres: 
ul. Wróblewskiego 18
93-578 Łódź
Opis: 

Firma ta „wsławiła” się w Łodzi spektakularnymi dewastacjami najcenniejszych zespołów fabrycznych naszego miasta. Deweloper zrównał z ziemią dawny kompleks fabryczny Ludwika Geyera między ul. Piotrkowską, a ul. Wólczańską – kolebkę przemysłowej Łodzi, znaną także jako zakłady Eskimo. Zburzył prawie doszczętnie fabrykę „Allart, Rousseau i S-ka”, przy ul. Wróblewskiego 19, nazywaną „Polmerino” oraz pozostawił w ruinie powyższe zabudowania przy Kościuszki. Z wielkich planów deweloperskich (w miejscu fabryk planowano osiedla mieszkalne) udało się wznieść jedynie blok na ogołoconej z życia działce przy ul. Wróblewskiego.
Zniszczenia spowodowane przez tę firmę są nieodwracalne.