Gmina Łódź

Adres: 
Piotrkowska 104
Łódź
Opis: 

Gmina Łódź zwana jest czasem "największym kamienicznikiem w Polsce". Dysponuje ogromnym zasobem nieruchomości, wśród których dużą część stanowią obiekty o zróżnicowanej wartości historycznej.