Obszarowy wpis do rejestru zabytków

Wpis obszarowy może obejmować np. większy zespół budynków lub całe założenie urbanistyczne. W Łodzi występują między innymi wpisy obszarowe ul. Piotrkowskiej czy obszaru posiadeł wodno-fabrycznych.

Wpis układu urbanistycznego nie oznacza automatycznie, że ochrona ta rozciąga się na poszczególne obiekty tego układu. Wpis do rejestru historycznego układu budowlanego, ruralistycznego lub nie wyłącza możliwości wydania decyzji o wpisie do rejestru wchodzących w skład tych układów lub zespołu zabytków nieruchomych.

Czegoś tu brakuje?

Jeżeli powyższy tekst zawiera błędy lub informacja jest niekompletna, powiadom nas o tym przez formularz kontaktowy.