O stronie

W Strefie Wielkomiejskiej, w Łodzi, znajduje się kilkanaście tysięcy kamienic. Większość z nich jest prywatna lub ich własność jest podzielona pomiędzy wiele podmiotów. W masie zasobu, jaki jest w rękach prywatnych mamy obiekty o różnym stopniu zachowania. Wiele z tych budynków jest w ruinie, są zaniedbane i źle wpływają na ogólny odbiór otoczenia. Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, kto przyczynia się do takiego stanu rzeczy oraz wpływania na nieodpowiedzialnych właścicieli.

Poprzez niniejszą stronę internetową planujemy informować łodzian o konkretnych obiektach, ich sytuacji właścicielskiej, historii oraz możliwych do podjęcia działań wobec budynków. Pragniemy wpłynąć na poprawę ogólnego stanu wiedzy o strukturze własnościowej kamienic i innych istotnych obiektów w Łodzi, aby móc lepiej i skutecznej reagować w przypadku niszczenia naszego miejskiego dziedzictwa.

Pragniemy aby strona stała się platformą wymiany informacji o łódzkiej zabudowie historycznej. Będziemy prezentować dobre praktyki ale również piętnować zaniedbania lub celowe doprowadzanie budynków do ruiny. 

Zapraszamy do kontaktu każdą osobę, która chciałaby pomóc w rozwoju strony, czy to przez dostarczanie zdjęć, czy informacji historycznych, bądź innych przydatnych danych w opisywaniu sytuacji danego budynku. 

Mając świadomość procesów urbanistycznych, czy zmian zachodzących na rynku nieruchomości oraz praw jakie nimi rządzą, mamy, jako mieszkańcy, lepszą możliwoś wpływania na poprawę jakości przestrzeni w której żyjemy.

Strona prowadzona jest przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, oddział w Łodzi.